Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW uczniów Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021

 

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020r – 31.08.2021r

Czas ochrony: 24h/dobę, także podczas sportowych zajęć pozalekcyjnych

Suma ubezpieczenia: 12.000zł / os

Składka: 50zł / os; 2 i kolejne dziecko 25zł

Ubezpieczyciel: Wiener TU SA

Zakres ubezpieczenia:

  1. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu
  2. Świadczenie progresywne – 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%
  3. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
  4. Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu – suma ubezpieczenia 2.000zł
  5. Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych związanych z procesem leczenia – suma ubezpieczenia do 2.400zł – w przypadku tego świadczenia konieczne jest posiadanie imiennego rachunku lub faktury za zakupione środki lecznicze / pomocnicze.
  6. Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia
  7. Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki: 100zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej (płatne maksymalnie za 35 dni szkolnych)
  8. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%
  9. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady – suma ubezpieczenia 200zł
  10. Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku u ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych – suma ubezpieczenia 500zł

 

Postępowanie w przypadku szkody:

Po zakończonym procesie leczenia, należy zgromadzić dokumentację medyczną potwierdzającą wraz udokumentowanymi kosztami badań, leków, środków pomocniczych – jeżeli zostały poniesione. Komplet dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: p.szylar@gmkancelaria.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2019/2020:

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020 roku  funkcjonuje nr polisy:  

EDU-A/P 070727      (składka 40 zł)

informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

Ubezpieczenie obsługuję : Tomasz Sikora tel:  502 071 501

druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, tabela norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem :

rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/ 

komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  szkody@rozwazny.pl

 


 
Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2018/2019:

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018-31.08.2019 r. funkcjonuje nr polisy grupowej:
(składka 42 zł): 92104648

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Tomaszem Sikora pod nr tel 502 071 501
 
Załączniki do pobrania:

1. Warunki ubezpieczenia: pobierz

2. Wariant 2: pobierz

3. Klauzula informacyjna Rodo_bpl: pobierz

4. Klauzula informacyjna Rodo_axa: pobierz

5. Druk do roszczenia: pobierz

6. Forma indywidualna 2018/2019: pobierz

 

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com