Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja trwa
od dnia 23 marca 2020 do 3 kwietnia 2020
od godziny 9.00 do godziny 15.00.

23 marca 2020 roku od godziny 9.00 rozpoczyna się rekrutacja do Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: https://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W innym przypadku kandydat zostanie przypisany do szkoły obwodowej.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 23 marca 2020 r. od godziny 9:00 do 03 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY PROSIMY O PRZESYŁANIE WYDRUKOWANYCH, PODPISANYCH I ZESKANOWANYCH WNIOSKÓW NA ADRES: sp59.katowice@wp.pl LUB WYSŁANIE WNIOSKU PAPIEROWEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LISTEM POLECONYM NA ADRES SZKOŁY.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzania
w szkołach rekrutacji – plik do pobrania
Terminy -Załącznik nr 2  – plik do pobrania

Podstawowe informacje i wzory dokumentów dotyczące naboru i rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach.

Rekrutacja uczniów z rejonu szkoły
Oświadczenie woli – Załącznik nr 1a – plik do pobrania 
Karta zgłoszenia dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 59 do klas II – VIII – plik do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej z obwodu SP 59 – plik do pobrania

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 Oświadczenie o braku sprzeciwu drugiego rodzica dotyczące wyboru szkoły dla dziecka - plik do pobrania

 


 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com