Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Konkurs Świetlicowy

CELEM KONKURSU JEST:

 • Uwrażliwienie dzieci na związek między muzyką a plastyką.
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 • Rozbudzanie wyobraźni plastycznej i muzycznej oraz własnej kreatywności.
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.
 • Aktywizowanie dzieci i ich opiekunów we wspólną zabawę ze sztuką.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 2. Technika wykonania instrumentu muzycznego jest dowolna z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz materiałów odpadowych.
 3. Format pracy- praca przestrzenna.
 4. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, materiały użyte do pracy, estetyka wykonania.
 5. Wykonane instrumenty muzyczne powinny zawierać przypiętą metryczkę: nazwa instrumentu, imię i nazwisko wykonawcy, klasa. Wykonane pracy należy składać         w sali -  51.
 6. Czas trwania konkursu : od 17.10.2016r. do 31.10.2016r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 03.11.2016r.
 8. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w dwóch grupach : klasy 1 - 3 oraz klasy 4.
 9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.
 10. Ocen prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu wraz z dyrektorem.

Organizator konkursu:

Honorata Broszkiewicz

Wychowawca świetlicy


 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com