Aktualności
Kalendarz 2020/21
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Wolontariat w szkole
Projekt "Razem Raźniej"
PROCEDURA COVID-19
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Pedagog szkolny
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Ochrona Danych Osobowych
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Informacja
Główny Inspektor Sanitarny
Bezpieczna szkoła
Zajęcia zdalne
Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021
Terminarz spotkań z rodzicami 2020/2021
Opłaty za obiady
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Gazetka szkolna
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Nabór do klas II - VIII
Kontakt
  Rozwiń skrzydła

W dniach 30.09 oraz 01.10 odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników projektu. W związku z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych listy imienne nie mogą być publikowane na ogólnodostępnych serwisach internetowych, a takim jest strona Szkoły. 
Wyniki rekrutacji dostępne są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Dodatkowa rekrutacja do projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA II
W związku z brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń chętnych na część zajęć w ramach projektu Rozwiń skrzydła II, informujemy iż zgodnie z regulaminem rekrutacji § 5 termin naboru dokumentów zostaje wydłużony do dn. 11.10.2013 w celu utworzenie pełnych grup na wszystkie zajęcia.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w bibliotece szkoły (należy ponownie złożyć Formularz Zgłoszeniowy). Całość dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępna na stronie szkoły( www.sp59.katowice.pl) w zakładce projekty. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem projektu.

Dostępne są miejsca w następujących blokach zajęć: 
- klub matematyka – popraw się (6miejsc) 
- klub matematyka (6 miejsc) 
- podróże małego Europejczyka (1 miejsce)
- kółko dziennikarskie (6 miejsc) 
- z komputerem za pan brat (2 miejsca) 
- z komputerem za pan brat – podstawy (3 miejsca)
- kółko teatralne (3 miejsca)

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com