Aktualności
Kalendarz 2017/18
Projekty
Konkursy
W naszej szkole...
Sport i zdrowie
Na lekcjach historii
Samorząd Uczniowski
Zajęcia dodatkowe
PCK
Karta Rowerowa
Dziecięce Spotkania Muzyczne
Skansen
Szkolne Koło Misyjne
Sukcesy naszych uczniów
Nauczanie wczesnoszkolne
Koncepcja Pracy Szkoły
Wizja i Misja Szkoły
Dyrekcja
Nauczyciele
Klasy
Pedagog szkolny
Świetlica
Biblioteka
Dokumentacja szkolna
Historia SP 59
Druki do pobrania
Ubezpieczenie
Czas trwania lekcji
Profilaktyka - Cyberbezpieczeństwo
Stypendia-PRYMUS
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018
Terminarz spotkań z rodzicami 2017/2018
Opłaty za obiady i mleko
Stołówka
Nabór do klasy pierwszej
Nabór do klas II - VII
Czy nasze dziecko może już iść do szkoły?
Kontakt
  Świetlica

Sprawozdanie z dziełalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Zajęcia w świetlicy trwają od 700  do 1630.

2. Do świetlicy mogą  uczęszczać  uczniowie naszej szkoły zgodnie z zapisem w Statucie.

3. Za stałego uczestnika świetlicy uważa się ucznia , który został zapisany do świetlicy przez rodzica.

4. Do świetlicy zapisywane są tylko dzieci rodziców pracujących.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2. Świetlica przyjmuje dzieci od 7.00.

3. Po przyjściu do szkoły uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się do niej.

4. Dzieci poniżej 7 roku życia do sali świetlicowej przyprowadzają rodzice/opiekunowie
i powierzają opiece nauczycielowi.

5. Dziecko, przychodząc do świetlicy, zgłasza swoje przyjście wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć świetlicowych.

ODBIERANIE  DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych ,rodzeństwo które ukończyło 10 lat. lub inne osoby wskazane w pisemnym upoważnieniu przez rodziców/opiekunów prawnych,.

2. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu o określonej godzinie, rodzice  przyjmują pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo  dziecka w drodze ze szkoły do domu.

3.W innych sytuacjach rodzice zobowiązani są dostarczyć pisemną prośbę 
o zwolnienie dziecka do domu oraz o ewentualnych zmianach  godzin wyjścia dziecka ze świetlicy.

4..Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach pracy świetlicy od 7.00 do 16.30. Za dzieci pozostawione w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

5. Nie zwalnia się dziecka na prośbę telefoniczną.

6. W sytuacji, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły w godzinach popołudniowych i wraca po zajęciach do świetlicy, rodzic zobowiązany jest do napisania oświadczenia upoważniającego instruktora tych zajęć do odbierania dziecka ze świetlicy i przyprowadzania do niej z powrotem.

7. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.30.

8.Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic /osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy.

9.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

1. Cele świetlicy: zobacz 

2. Konkursy: zobacz 

3. Turniej piłki nożnej: 


Dnia 9 października w szkole odbył się Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas trzecich korzystających ze świetlicy szkolnej. 
W turnieju brali udział chłopcy z klasy III b, III a, III c i gościnnie uczniowie z klasy drugiej. Walka była zacięta. 
Chłopcy pokazali prawdziwą piłkę. Pierwsze miejsce zdobył Mateusz Cieplik, drugie miejsce Mateusz Milewski i trzecie miejsce Kacper Kuzia. 
 
4. Andrzejki: zobacz
 
5. W tym roku tuż przed świętami wielkanocnymi dzieci uczęszczające do świetlicy przygotowały kiermasz wielkanocny. Na stoisku można było zaopatrzyć się w niepowtarzalne pisanki wykonane m.in. metodą quillingu, kurczaczki i kartki wyszywane haftem strukturalnym.  W przygotowanie prac zaangażowały się nasze niezawodne, wszechstronnie uzdolnione świetliczaki i wychowawcy świetlic.

Poniżej galeria z wykonanych prac, a także kilka zdjęć z zajęć plastycznych w świetlicy klas pierwszych. 

rs1

rs2

rs3

rs4

rs5

rs6

rs7

rs8

rs9

rs10

rs11

rs12

rs13

 

 
  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa 59 w Katowicach 2011/2012.
Code: www.paskud.pl, Design: www.nearlyoutsiders.com